HOME

     
 

© FEDERACIO CATALANA DE BITLLES I BOWLING, amb CIF n¬ļ Q-5855016A, domiciliada a Barcelona, c/ Rambla Guiposcua,, n¬ļ 23-25 (08018), inscrita amb el n¬ļ 1958 del Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya. Reservats tots els dretsAvís legal i política de privacitat

Informació general del lloc web de FEDERACIO CATALANA DE BITLLES I BOWLING i dels seus continguts

La finalitat de la seu corporativa de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling consisteix a fer més proper a la ciutadania l’esport i a fomentar l'accés de les entitats i particulars que formen part de l'àmbit de competència de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling i, en general, de les persones interessades a l’informació diversa sobre aquest serveis.

Per a complir aquesta finalitat, la nostra seu electr√≤nica inclou informaci√≥ sobre normativa, publicacions, aix√≠ com informaci√≥ d'actualitat i sobre activitats en qu√® participa la Federaci√≥ Catalana de Bitlles i Bowling, entre altres q√ľestions. Les informacions i els continguts relacionats amb l'actuaci√≥ i les funcions de la Federaci√≥ Catalana de Bitlles i Bowling, que s'inclouen en el web, estan subjectes a les previsions seg√ľents.Protecció dels drets de propietat intel·lectual

Els continguts que es publiquen a trav√©s d‚Äôaquesta Web, incloent els textos, dades personals, informaci√≥, imatges, disseny, logotips i qualsevol altre material son de titularitat de la Federaci√≥ Catalana de Bitlles i Bowling, o de tercers que hagin autoritzat l‚Äô√ļs d‚Äôaquests a la Federaci√≥ Catalana de Bitlles i Bowling. Els continguts del lloc web s√≥n objecte de propietat intel¬∑lectual, amb les excepcions previstes en l'article 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text ref√≥s de la Llei de propietat intel¬∑lectual. Per tant, qualsevol √ļs o reproducci√≥ que les persones o entitats usu√†ries facin d'aquests continguts, o d'altres que es puguin incloure en el futur, s'han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

La Federació Catalana de Bitlles i Bowling explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual.

S'admet l'√ļs personal i privat dels continguts d'aquest lloc web, que resulti adient i ajustat a la finalitat d'aquesta seu electr√≤nica, concretada en l'apartat anterior d'aquest av√≠s legal. No obstant aix√≤, en determinats sup√≤sits la Federaci√≥ Catalana de Bitlles i Bowling pot indicar de manera expl√≠cita que √©s necessari sol¬∑licitar una autoritzaci√≥ expressa. En aquests casos, la sol¬∑licitud corresponent s'ha d'enviar per escrit a:

Rambla Guipuscoa 23-25 1-E

No s'autoritza en cap cas:

  • La presentaci√≥ d'una p√†gina del lloc web en una finestra que no pertany a la Federaci√≥ Catalana de Bitlles i Bowling per mitj√† de framing.
  • La inserci√≥ d'una imatge difosa al lloc web en una p√†gina que no √©s de la Federaci√≥ Catalana de Bitlles i Bowling mitjan√ßant in line linking.
  • L'extracci√≥ d'elements del lloc web que causi perjudici a la Federaci√≥ Catalana de Bitlles i Bowling conforme a les disposicions vigents.
  • L'√ļs comercial dels continguts del lloc web de la Federaci√≥ Catalana de Bitlles i Bowling.
  • L'√ļs de marques o signes distintius, logotips i en general s√≠mbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de la Federaci√≥ Catalana de Bitlles i Bowling, sense el coneixement i l'autoritzaci√≥ corresponent d'aquesta.

La Federaci√≥ Catalana de Bitlles i Bowling es reserva el dret d'instar les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents, previstos en la legislaci√≥ de propietat intel¬∑lectual, amb relaci√≥ a la comissi√≥ d'infraccions a la normativa sobre propietat intel¬∑lectual, per part dels usuaris. Les infraccions que es cometin amb motiu de la utilitzaci√≥ fraudulenta de la informaci√≥ i dels continguts del lloc web de la Federaci√≥ Catalana de Bitlles i Bowling, poden comportar les sancions legalment previstes, en especial, en el Codi penal (articles 270 i seg√ľents).Protecció de dades de caràcter personal

1. Dades recollides a través de formularis

En el cas que faciliteu les vostres dades personals a través d'aquesta seu electrònica, el tractament que se'n pot derivar se sotmet a les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de normativa aplicable.

La Federació Catalana de Bitlles i Bowling només tracta les dades personals de les persones usuàries de la seu electrònica que resulten adequades, pertinents i no excessives per al compliment de la finalitat d'atendre correctament les persones usuàries i amb relació a l'exercici de les funcions de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, als efectes del que disposa el principi de qualitat (article 4 de la LOPD).

Si voleu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició (drets ARCO) amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per l'Agència, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a:

Federació Catalana de Bitlles i Bowling
Rambla Guipuscoa, 23-25 1-E
08018 Barcelona

D'acord amb el que disposa l'article 24 del Reglament de la LOPD, també podeu formular les vostres sol·licituds d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició utilitzant altres mitjans, sempre que aquests permetin acreditar l'enviament i la recepció de la sol·licitud, i que aquesta sol·licitud contingui els elements especificats en l'article 25.1 del RLOPD.


2. Dades de navegació

El sistema de navegaci√≥ i el programari necessaris per al funcionament d'aquest lloc web recullen, de manera est√†ndard, algunes dades la transmissi√≥ de les quals √©s impl√≠cita en l'√ļs dels protocols de comunicaci√≥ d'Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l'adre√ßa IP o nom de domini de l'ordinador utilitzat per la persona usu√†ria per connectar-se al lloc web, l'adre√ßa URL del recurs demanat, l'hora, el m√®tode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l'arxiu obtingut en la resposta, el codi num√®ric que indica l'estat de la resposta al servidor, i altres par√†metres relatius al sistema operatiu de l'entorn inform√†tic de la persona usu√†ria.

Aquesta informaci√≥ no s'associa a persones usu√†ries concretes i s'utilitza amb la finalitat exclusiva d'obtenir informaci√≥ estad√≠stica sobre l'√ļs del lloc web de l'Ag√®ncia.

En la seva seu electr√≤nica, la Federaci√≥ Catalana de Bitlles i Bowling no utilitza galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa an√†loga per al tractament de dades personals que permetin la identificaci√≥ de persones f√≠siques concretes, usu√†ries de la seu electr√≤nica. L'√ļs d'aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informaci√≥ t√®cnica per facilitar a les persones usu√†ries l'accessibilitat i l'exploraci√≥ segura i eficient de la seu electr√≤nica de la Federaci√≥ Catalana de Bitlles i Bowling.Responsabilitat amb relació als continguts

En aplicació del que disposa la legislació vigent, la Federació Catalana de Bitlles i Bowling treballa perquè les informacions, els continguts i els serveis oferts o difosos en el seu lloc web acompleixin de manera suficient la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat d'aquesta informació, d'aquests continguts i d'aquests serveis. A aquest efecte, cal tenir en compte respecte de cadascun dels continguts la data d'actualització que en cada cas s'indiqui.

En aquest sentit la Federació Catalana de Bitlles i Bowling es reserva el dret de modificar els continguts del web i d'eliminar-los, així com també de limitar o impedir l'accés ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia, amb l'objectiu d'acomplir la llei esmentada.

La Federació Catalana de Bitlles i Bowling no es fa responsable de la informació o dels continguts d'altres pàgines web a les quals remet o amb les quals enllaça el portal de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling. Tot i això, d'acord amb el que disposa la Recomanació 1/2008 de l'Agència Catalana de Protecció de Dades sobre la difusió d'informació que contingui dades de caràcter personal a través d'Internet, es revisen periòdicament els enllaços a altres pàgines web per tal d'evitar la inclusió d'enllaços que no compleixen la normativa de protecció de dades, així com la resta de normativa vigent.

 

Disseny optimitzat per 800x600

© Federació Catalana de Bitlles i Bowling
Tots els drets reservats
Prohibida la reproducció total o parcial
Avís legal i Política de protecció de dades