HOME

     
   
 
 
CINQUÈ COMUNICAT
   
  VI CIRCUIT SÈNIOR – QUARTA PROVA 2021 -2022

Es convoca la quarta prova del VI Circuit Sènior que tindrà lloc els dies 1, 4 i 5 de desembre del 2021 a les instal·lacions de Giro Bowling a Salt (Girona).

Les inscripcions s’han de trametre al WhatsApp oficial dels sèniors fent constar: nom, cognoms i número de llicència i indicant el dia de joc, abans del 29 de desembre del 2021

El preu de la inscripció és de 40 €, amb una bonificació pels associats de 10 € que s’abonaran directament a la instal·lació de joc a la persona que designi l’organització abans de l’inici de la sèrie.

Tota la informació del torneig està disponible al web de la Federació www.fcbb.cat.


Normativa aplicable

La competició es regirà per la normativa de la IBF. No està permès en el decurs de tota la competició, fumar ni les begudes alcohòliques així com jugar sota els seus efectes, tampoc és permeten les cigarretes electròniques.

En tot allò no previst en aquest reglament s’aplicarà, la normativa de la IBF, i en el seu defecte, i per aquest ordre, els reglaments de la federació referits al bowling i la resta de normativa general aplicable a les competicions organitzades per la FCBB.

Es juga a l’americana en el mateix parell de pistes designades per sorteig previ, canviant després de cada partida 2 pistes a la dreta o a l’esquerra segons hagi estat la pista de sortida; els jugadors/es de las pistes senars mouran cap l’esquerra i els de las pistes parells cap la dreta.


Disposició final

Aquesta competició està organitzada per l’Associació Bowling Catalunya Sènior 2015, amb el suport de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling. Totes les partides que es disputin seran vàlides per a la llista oficial de resultats de la temporada 2021-2022.

Aquesta competició és individual pel que no es obligat l’ús de l’equip del club tot i que és imprescindible l’ús de roba de bowling, no es permet l’ús de pantalons o faldilla texana.

Per celebrar una sèrie sempre haurà d’haver un mínim de 9 participants. El ritme de joc sempre serà de 5 jugadors/es per parell de pistes com a màxim i de 3 per parell de pistes com a mínim.


Horaris

Dimecres 1 de desembre del 2021 a les 21h.
Dissabte 4 de desembre del 2021 a les 10.00h
Diumenge 5 de desembre del 2021 a les 10.00h


Patró d’Oli

El de costum.
 
 
QUART COMUNICAT
   
  Es convoca la tercera prova del VI Circuit Sènior que tindrà lloc els dies 13 i 14 de novembre del 2021 a les instal·lacions de Bowling Les Gavarres (Tarragona).

Les inscripcions s’han de trametre al whatsApp oficial dels sèniors fent constar: nom, cognoms i número de llicència i indicant el dia de joc, abans del 10 de novembre de 2021.

El preu de la inscripció és de 40 €, amb una bonificació pels associats de 10 € que s’abonaran directament a la instal·lació de joc a la persona que designi l’organització abans l’inici de la sèrie.

Tota la informació del torneig està disponible al web de la Federació www.fcbb.cat.


Normativa aplicable

La competició es regirà per la normativa de la IBF. No està permès en el decurs de tota la competició, fumar ni les begudes alcohòliques així com jugar sota els seus efectes, tampoc és permeten les cigarretes electròniques.

En tot allò no previst en aquest reglament s’aplicarà, la normativa de la IBF, i en el seu defecte, i per aquest ordre, els reglaments de la federació referits al bowling i la resta de normativa general aplicable a les competicions organitzades per la FCBB.

Es juga a l’americana en el mateix parell de pistes designades per sorteig previ, canviant després de cada partida 2 pistes a la dreta o a l’esquerra segons hagi estat la pista de sortida; els jugadors/es de las pistes senars mouran cap l’esquerra i els de las pistes parells cap la dreta.


Disposició final

Aquesta competició està organitzada per l’Associació Bowling Catalunya Sènior 2015, amb el suport de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling. Totes les partides que es disputin seran vàlides per a la llista oficial de resultats de la temporada 2021-2022.

Aquesta competició és individual pel que no es obligat l’ús de l’equip del club tot i que és imprescindible l’ús de roba de bowling, no es permet l’ús de pantalons o faldilla texana.

Per celebrar una sèrie sempre haurà d’haver un mínim de 9 participants. El ritme de joc sempre serà de 5 jugadors/es per parell de pistes com a màxim i de 3 per parell de pistes com a mínim.


Horaris

Dissabte 13 de novembre 2021 a les 10.00h
Diumenge 14 de novembre del 2021 a les 10.00h


Patró d’Oli

El de costum.
 
TERCER COMUNICAT
   
  VI CIRCUIT SÈNIOR – SEGONA PROVA 2021 -2022


Es convoca la segona prova del VI Circuit Sènior que tindrà lloc els dies 16 i 17 d’octubre del 2021 a les instal·lacions de Bowling Splau – Centre Comercial Splau -

Les inscripcions s’han de trametre al whatsApp oficial dels sèniors fent constar: nom, cognoms i número de llicència i indicant el dia de joc, abans de l’13 d’octubre del 2021.

El preu de la inscripció és de 40€, amb una bonificació pels associats de 10€ que s’abonaran directament a la instal·lació de joc a la persona que designi l’organització abans l’inici de la sèrie.

Tota la informació del torneig està disponible al web de la Federació www.fcbb.cat.


Normativa aplicable

LLa competició es regirà per la normativa de la IBF. No està permès en el decurs de tota la competició, fumar ni les begudes alcohòliques així com jugar sota els seus efectes, tampoc és permeten les cigarretes electròniques.

En tot allò no previst en aquest reglament s’aplicarà, la normativa de la IBF, i en el seu defecte, i per aquest ordre, els reglaments de la federació referits al bowling i la resta de normativa general aplicable a les competicions organitzades per la FCBB.

Es juga a l’americana en el mateix parell de pistes designades per sorteig previ, canviant després de cada partida 2 pistes a la dreta o a l’esquerra segons hagi estat la pista de sortida; els jugadors/es de las pistes senars mouran cap l’esquerra i els de las pistes parells cap la dreta.


Disposició final

Aquesta competició està organitzada per l’Associació Bowling Catalunya Sènior 2015, amb el suport de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling. Totes les partides que es disputin seran vàlides per a la llista oficial de resultats de la temporada 2021-2022.

Aquesta competició és individual pel que no es obligat l’ús de l’equip del club tot i que és imprescindible l’ús de roba de bowling, no es permet l’ús de pantalons o faldilla texana.

Per celebrar una sèrie sempre haurà d’haver un mínim de 9 participants. El ritme de joc sempre serà de 5 jugadors/es per parell de pistes com a màxim i de 3 per parell de pistes com a mínim.


Horaris

Dissabte 16 d’octubre del 2021 a les 9.00h
Diumenge 17 d’octubre del 2021 a les 9.00h


Patró d’Oli

El de costum.
 
SEGON COMUNICAT
   
  VI CIRCUIT SÈNIOR – PRIMERA PROVA 2021 -2022


Es convoca la primera prova del VI Circuit Sènior que tindrà lloc els dies 18 i 19 de setembre del 2021 a les instal·lacions de Bowling d’Aro – Platja d’Aro.

Les inscripcions s’han de trametre al correu electrònic ajcr@abcs2015.cat fent constar: nom, cognoms i número de llicència i indicant el dia de joc, abans de l’13 de setembre del 2021.

El preu de la inscripció és de 40 € amb una bonificació pels associats de 10 € que s’abonaran directament a la instal·lació de joc a la persona que designi l’organització abans l’inici de la sèrie.

Tota la informació del torneig està disponible al web de la Federació www.fcbb.cat.


Normativa aplicable

La competició es regirà per la normativa de la World Bowling. No està permès en el decurs de tota la competició, fumar ni les begudes alcohòliques així com jugar sota els seus efectes, tampoc és permeten les cigarretes electròniques.

En tot allò no previst en aquest reglament s’aplicarà, la normativa de la WB, i en el seu defecte, i per aquest ordre, els reglaments de la federació referits al bowling i la resta de normativa general aplicable a les competicions organitzades per la FCBB.

Es juga a l’americana en el mateix parell de pistes designades per sorteig previ, canviant després de cada partida 2 pistes a la dreta o a l’esquerra segons hagi estat la pista de sortida; els jugadors/es de las pistes senars mouran cap l’esquerra i els de las pistes parells cap la dreta.


Disposició final

Aquesta competició està organitzada per l’Associació Bowling Catalunya Sènior 2015, amb el suport de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling. Totes les partides que es disputin seran vàlides per a la llista oficial de resultats de la temporada 2021-2022.

Aquesta competició és individual pel que no es obligat l’ús de l’equip del club tot i que és imprescindible l’ús de roba de bowling, no es permet l’ús de pantalons o faldilla texana

. Per celebrar una sèrie sempre haurà d’haver un mínim de 9 participants. El ritme de joc sempre serà de 5 jugadors/es per parell de pistes com a màxim i de 3 per parell de pistes com a mínim.


Horaris

Dissabte 18 de setembre del 2021 a les 10.00h
Diumenge 19 de setembre del 2021 a les 10.00h


Patró d’Oli

Enllaç
 
PRIMER COMUNICAT
   
  VI CIRCUIT SÈNIOR 2021-2022
VI MÀSTER SÈNIOR

REGLAMENT I BASES DE COMPETICIÓ TEMPORADA 2021-2022


1. Participació

Podran participar tots els jugadors i jugadores amb llicència catalana corresponent a la temporada 2021-2022 i que hagin nascut abans de l’1 de juliol de 1972.


2. Sistema de joc

La competició és individual i amb handicap. Al inici de la temporada s’aplicarà el handicap oficial de la FCBB, corresponent a la temporada 2020-2021. Durant la temporada ‘s’aniran actualitzant les dades cada cop que la FCBB publiqui una nova llista de mitjanes. Els jugadors i jugadores nous i que no comptin amb handicap se’ls aplicarà el handicap que resulti de les seves sèries, aquest s’anirà revisant en el decurs de la competició.

Si un jugador/ra no arriba a les 18 partides jugades en les llistes que vagi publicant la FCBiB, li aplicarem el handicap corresponent a la temporada 2019-20.

La màxima partida amb handicap no pot superar els 300 pals.

Es jugaran un total de 8 proves, en cada jornada es jugarà 2 sèries de 3 partides amb el handicap oficial de la FCBB en la seva darrera publicació, això dóna una classificació a pals. Al primer classificat de cada sèrie se li donen tants punts com participants juguen aquella jornada, i així fins al darrer que obté 1 punt.

Aquesta temporada la classificació del circuit s’establirà amb les 12 millors sèries de 3 partides de cada jugador/ra. Per tindre dret als premis s’ha d’ haver jugat un mínim de 6 jornades.

En cas d’empat es repartiran els punts entre els empatats. Hi haurà una bonificació addicional d’1 punt per totes les partides que amb handicap siguin igual o superior a 215 pals.

Es jugarà a l’americana en el parell de pistes designades per sorteig previ, canviant després de cada partida de parell de pistes, els jugadors/es de las pistes senars mouran cap l’esquerra i els de las pistes parells cap la dreta.

A cada una de las proves i instal·lacions es designarà un delegat/da que serà l’encarregat/da de tots els temes organitzatius és a dir: cobrar inscripcions, pagar a la instal·lació, ocupar-se del sorteig de pistes, nombrar anotadors/es per tal d’omplir las actes i fer d’àrbitre en el decurs de la competició. També és el/la responsable de fer arribar les actes al servei informàtic i el import de les inscripcions al tresorer.

Resolució d’empats
1.- La sèrie (3 partides) més alta de la fase
2.- El de menor handicap en la ultima llista publicada
3.- La segona sèrie (3 partides) més alta de la fase, fins desfer l’empat


3. Premis al completar-se les 8 proves

1er Classificat/da i Campió/na ABSOLUT del IV Circuit qui més punts hagi sumat en les 12 millors sèries.
2on Classificat/da i Sot Campió/na
3er Classificat/da
Medalles d’or, argent i bronze – subvenció als 25 primers (annex 1)

Subvenció extraordinària
Partida de 300 (amb handicap) > 50,00 €


4. Preu i inscripcions

El preu d’inscripció de cada prova és de 40 €, amb bonificació de 10 € pels socis de l’ABCS.

Les inscripcions es trametran al correu electrònic ajcr@abcs2015.cat fent constar nom, cognoms, número de llicència, club i dia de joc.

5. Classificació Màster Sènior 2022

Es classificaran pel màster 2020 els 24 millors jugadors/es a la suma de les 12 millors sèries de 3 partides. Per classificar-se per el màster s´ha d’haver jugat un mínim de 6 jornades complertes.

Les possibles baixes es cobriran per ordre de classificació.

6. V Màster Sènior 2022

Els 24 jugadors/es classificats jugaran 6 partides en las què en cada partida es repartiran els punts de 24 a 1 segons l’ordre de classificació, seguin el criteri , en cas de empat es repartiran els punts entre els empatats.

La classificació final del V Màster Sènior 2022 serà a punts, en cas d’empat, aquest es desfarà:
- Els pals sumats en la prova del Màster (handicap)
- La sèrie inicial (3 primeres partides) més alta
- El de menor handicap de la darrera llista publicada
- La segona sèrie (3 partides) de tot el IV Circuit, fins desfer l’empat

6.1. Premis Màster Sènior

Posició Premi
1er Classificat i Campió/na del Màster Trofeu
2on Classificat Trofeu
3er Classificat Trofeu

Subvencions als 18 primers (Annex 2)


6.2. Preu

El VI Màster Sènior té un cost de 10€ per jugadors/es classificats.


7. Consulta puntuacions i classificacions

Tota la informació del torneig, reglament, convocatòries, sèries i resultats estaran disponibles al web de l’Associació http://www.abcs2015.cat i al de la federació www.fcbb.cat.


8. Disposició final

Aquesta competició està homologada per la Federació Catalana de Bitlles I Bowling, pel què en tot allò no previst en aquest reglament s’aplicarà, la normativa de la WB, i en el seu defecte, i per aquest ordre, els reglaments de la federació referits al bowling i la resta de normativa general aplicable a les competicions organitzades per la FCBB.

Totes les partides que es disputin seran vàlides per a la llista oficial de resultats de la temporada 2021-2022.

Aquesta competició és individual pel què no és imprescindible l’ús del uniforme de club, tot i què no és permet l’ús de roba texana d’acord amb la normativa de la World Bowling. Així mateix no està permès el tabac ni els cigarrets electrònics en el decurs de la competició, ni les begudes alcohòliques ni competir sota els seus efectes. Es permetrà l’ús de pantalons curts als homes en les jornades que se celebrin en temporada d’estiu.

Es compta amb un comitè de competició format per 3 persones que seran las que vetllin pel bon funcionament de la competició i per solucionar els problemes que puguin aparèixer en el torneig.

El Comitè de competició per la temporada 2021-2022 està format per: M. Angels López, Fernando Gómez i Mercè Burgués.


  Annex 1

Posició Premi per jugador
Campió 250€
Segon 150€
Tercer 100€
Quart 70€
Cinquè 60€
Sisè 50€
Setè 40€
Vuitè 35€
Novè 30€
Desè 30€
de l’11 al 15 25€
del 16 al 20 20€
del 21 al 25 20€
 
  Subvencions calculades amb una participació mitja de 40 jugadors/es per prova, poden ser modificades si la participació és més baixa o sensiblement més alta.
 
  Annex 2

Posició Premi per jugador
Campió 250€
Segon 150€
Tercer 100€
Quart 70€
Cinquè 60€
Sisè 50€
Setè 40€
Vuitè 35€
Novè 30€
Desè 30€
de l’11 al 15 25€
del 16 al 18 20€
 
  Barcelona, setembre 2021
 

Disseny optimitzat per 800x600

© Federació Catalana de Bitlles i Bowling
Tots els drets reservats
Prohibida la reproducció total o parcial
Avís legal i Política de protecció de dades