HOME

     
   
 
 
PRIMER COMUNICAT
   
  Joventut Al-Vici C.B.
11è Torneig Social 2021-2022
Del 4 al 10 d’octubre de 2021
2n Trofeu Memorial Joan Creus
TTorneig de bowling obert a parelles i a jugadors individuals, amb hàndicap, homologat per la FCBB i organitzat pel Joventut AlVici C.B.


1. Participació

1.1. La competició és oberta a tots els jugadors/es amb llicència federativa.

1.2. La inscripció es pot fer a nivell de parella (recomanat) o a títol individual.

1.3. Les parelles podran ser mixtes i estar formades per jugadors de diferents clubs i federacions.


2. Sistema de joc de classificació

2.1. Cada parella/jugador jugarà un mínim d’una sèrie de 6 partides, composta de 2 minisèries de 3 partides. Es podran fer tantes repesques de 2 minisèries com es desitgi, sempre les repesques són sèries complertes de 6 partides. Per la classificació comptarà la suma de les 2 millors minisèries de totes les disputades.

2.2. El hàndicap es calcularà en funció dels resultats oficials publicats per la FCBB a la temporada 20/21. Correspon al 75% arrodonit a pals sencers de la diferència entre 210 i la mitjana del jugador. El hàndicap ha de ser dins el rang [0..40]. Per poder considerar el hàndicap d’un jugador hi ha d’haver un mínim 18 partides
En cas de no arribar al mínim de partides, s’aplicarà el hàndicap resultant de sumar les partides oficials fetes a la temporada 19/20 i a la 20/21. Si tot i així no s’arriba al mínim de 18 partides oficials llavors el handicap es calcularà en funció de les partides que compten per a la classificació del torneig.

2.3. Es faran 4 classificacions: parelles amb hàndicap; parelles scratch; individual hàndicap i individual scratch. Les partides jugades per les parelles comptaran per les classificacions de parelles i les d’individual. A les classificacions scratch no hi ha hàndicap entre homes i dones.

2.4. La pista on jugarà cada parella/jugador es determinarà per sorteig. Al final de cada partida es canviarà de pista. Els jugadors passaran a jugar cada nova partida dues pistes a la dreta d’on eren

2.5. Hi haurà dues finals, la individual i la de parelles. Es classificaran per jugar la final individual els 12 millors de la classificació individual amb hàndicap i els 4 millors de la classificació scratch que no siguin dels anteriors. Es classificaran per jugar la final de parelles les 6 millors de la classificació amb hàndicap i les 2 millors de la classificació scratch que no siguin de les anteriors.

2.6. En cas d’empats tindrà prioritat la millor puntuació en la darrera partida classificatòria. Si persisteix l’empat, la millor puntuació de la penúltima partida, i així successivament


3. Fase Final

3.1. Primer es farà la final individual i després la final de parelles. Els jugadors sortiran a les finals sense arrossegar cap pal de les sèries classificatòries.

3.2. La final individual serà a la suma de pals de dues partides. En cas d’empat tindrà prioritat la segona partida, després la primera, i després les de les minisèries classificatòries.

3.3. La final de parelles serà a la suma de pals de 6 partides. En cas d’empats tindrà prioritat la darrera partida, després la penúltima, i així successivament.

3.4. Les pistes inicials de les finals individual i de parelles es determinaran per sorteig. Es mirarà de respectar el criteri que cap jugador que jugui la final individual i la de parelles podrà iniciar la final de parelles a la mateixa pista on hagi finalitzat la final individual ja que no es farà manteniment de pistes després de la final individual. A cada partida es canviarà de pista tal com es feia en les sèries classificatòries.

3.5. En cas de retirada a la final d’una parella o d’un jugador, comunicada amb la suficient antelació, permetria que els seus llocs es puguin cobrir amb els següents classificats.


4. Instal·lació de joc, sèries i horaris

4.1. Instal·lació de joc: Bolera Ilusiona, Centre Comercial Splau

4.2. Sèries de classificació i repesca
Dilluns 4 d’octubre
S1 21.00h
Dimarts 5 d’octubre
S2 21.00h
Dissabte 9 d’octubre
S3 09.00h
Per poder celebrar una sèrie hi ha d’haver el mínim de jugadors inscrits que determina la FCBB: cal ocupar 3 parells de pistes mínim, amb 3 jugadors mínim a cada parell de pistes. En aquest sentit, l’organització es reserva el dret de cancel·lar sèries en funció de les inscripcions.

4.3. Horaris de la fase final
Diumenge 10 d’octubre
09.00h a 10.15h Final Individual (2 partides)
10.15h a 10.30h Descans
10.30h a 13.30h Final de parelles (6 partides)
13.30h a 13.45h Lliurament de trofeus


5. Inscripcions

5.1. Les inscripcions s’efectuaran per escrit a l’adreça electrònica bowling@javcb.cat fins l’1 d’octubre. També s’admetran inscripcions al telèfon 685 531 251 (Jordi Tubella). El preu de les inscripcions és de 80€ per parella i de 40€ per jugador individual. El preu de la inscripció de parella ja inclou la inscripció individual. Aquests preus s’apliquen tant a la primera sèrie com a qualsevol repesca que es faci.
Aquest Torneig Social té com a objectiu la promoció del bowling. Les inscripcions serveixen per pagar només les despeses (partides, homologació, trofeus, etc.).


6. Normativa aplicable

6.1. Si un equip no es presenta a una de les sèries de classificació, sense haver justificat amb anterioritat a l’organització l’absència, haurà d'abonar el import de la inscripció.

6.2. Tots els participants hauran de portar indumentària adequada per una competició de bowling, però no és necessari usar l’uniforme del club. No és permès l’ús de pantalons texans. Tampoc es permeten pantalons curts en els homes.

6.3. En el decurs de totes les proves del torneig no està permès fumar (tampoc cigarretes electròniques) ni consumir cap mena de beguda alcohòlica. Tampoc estarà operatiu el bar de la instal·lació i no està permès portar beguda ni menjar de fora de la instal·lació i deixar-lo a sobre de les taules.

6.4. És d’aplicació el protocol anti-COVID de la FCBB aprovat per la SGE.

6.5. En tot allò no previst en el present reglament s’aplicarà, la normativa de la International Bowling Federation (IBF), i en el seu defecte, i per aquest ordre, els reglaments de la federació referits al bowling i resta de normativa general aplicable a les competicions organitzades per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.


7. Trofeus

Es repartiran els següents trofeus:

2n Trofeu Memorial Joan Creus a la parella campiona amb hàndicap. A més, la parella campiona rebrà de premi 2 boles de gama alta

2 boles de gama mitjana a la parella en 2a posició.
2 totes de 3 boles a la parella en 3a posició.
2 boles de remat a la parella en 4a posició.
2 totes de 2 boles a la parella en 5a posició.

1 bola al campió individual amb hàndicap.
1 samarreta als jugadors que quedin en 2a i en 3a posició

Agraïm el proshop Monkey Bowling pel patrocini de part d’aquest material.


Castelldefels, setembre de 2021


Disseny optimitzat per 800x600

© Federació Catalana de Bitlles i Bowling
Tots els drets reservats
Prohibida la reproducció total o parcial
Avís legal i Política de protecció de dades