HOME

     
    
 
 
CAMPIONATS NACIONALS DE CATALUNYA DE BOWLING TENPIN I COPA GENERALITAT
REGLAMENT I BASES DE LA COMPETICIÓ DE LA 20a EDICIÓ
 
1. PARTICIPACIÓ

Hi poden participar tots els jugadors i jugadores de clubs afiliats a la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, amb la llicència corresponent a la temporada 2016-2017 un cop formalitzada la inscripció.
 
2. FORMAT DE LA COMPETICIÓ

Equips de quatre jugadors, masculins, femenins i/o mixtes. Els equips han d’estar formats per jugadors i jugadores del mateix club. S’admeten equips incomplets i jugadors individuals.
   
3. SISTEMA DE JOC

El sistema de joc és per equips de quatre que s’han de definir en el moment de formalitzar la inscripció. La competició és absoluta pel que les jugadores femenines se’ls sumaran 8 pals per partida. Cada club pot inscriure un nombre d’equips il·limitat.

La competició es desenvolupa en tres sèries i una final en les proves individual i parelles que es jugaran en el decurs de la temporada de gener a maig els equips estaran formats per dues parelles, la formació de les parelles també s’ha d’especificar en el moment de la inscripció. La categoria de la parella la determinarà el/la component de categoria superior.

En cada una de les sèries es jugaran 6 partides, canviant dues pistes a la dreta a cada partida. Hi haurà sorteig de pistes a l’inici de cada sèrie.

3.1. Jugadors reserva.
S’admetran jugadors reserva en cas de lesió o causa justificada, els resultats del jugador suplent seran vàlids per a totes les proves.


3.2. Empats.
Els empats en qualsevol de les proves es resoldrà de la següent manera: es classificarà el jugador/a amb la millor puntuació en la darrera partida, si persisteix l’empat, es classificarà el jugador/a amb la millor puntuació en la penúltima partida i així successivament. En cas d’empat a la final (suma total amb bonificacions), es resoldrà de la manera següent, 1) enfrontament directe 2) llançament d’una bola amb tots els pals plantats, aquesta acció es repetirà fins a desfer l’empat, si l’empat és en la prova de parelles el llançament el faran els dos components de cada una de les parelles.


3.3 Finals.
Es disputaran finals en les proves individuals, masculina i femenina i parelles masculina, femenina i mixta. L’ordre de pistes per a les finals serà per ordre de classificació, assignant-se la pista de sortida del jugador/a primer classificat per sorteig.


3.4. Final individual.
Passaran a la final individual, els 8 millors jugadors a la suma de les 18 partides de cada una de les categories: 1a femenina, 2 femenina, 1a masculina, 2a masculina i 3a masculina.


3.5. Sistema de joc.
Tots contra tots per categories a una partida, partint de cero, es bonificarà amb 20 pals per partida guanyada, 10 per partida empatada i 0 per partida perduda, el jugador/a amb més pals amb les bonificacions incloses serà el campió/ona.


3.6. Final parelles.
Passaran a la final de parelles, les 4 millors parelles a la suma de les 36 partides de cada una de les categories, 1a femenina, 2 femenina, categoria mixta, 1a masculina, 2a masculina i 3a masculina.


3.7. Sistema de joc.
Tots contra tots per categories a una partida, partint de 0, es bonificarà amb 20 pals per partida guanyada, 10 per partida empatada i 0 per partida perdura, la parella amb més pals amb les bonificacions incloses serà la campiona.
   
4. TROFEUS

Medalles d’or, argent i bronze per als tres primers classificats de cada una de les categories desprès de la final. Medalles d’or, argent i bronze pels tres millors classificats en categoria juvenil (sub18) masculins i femenins, a la suma de les 18 partides.

Medalla d’or, argent i bronze per a les tres millors parelles de cada una de les categories després de la final.

Medalla d’or, argent i bronze per als tres millors equips classificats absoluts a la suma de les 72 partides.
   
5. INSCRIPCIONS

Totes les inscripcions es trametran a través dels clubs al correu electrònic gerencia.fcbb@fcbb.cat o bé a la seu de la Federació, abans de la data límit indicada per a cada una de les sèries, per això caldrà formalitzar el full d’inscripció que la Federació facilitarà i que estarà disponible al web des del dia de la publicació de la convocatòria.

Els clubs hauran de comunicar a la federació, els dies de joc per a cada un dels seus equips i sèries en el full d’inscripció reglamentari, no és imprescindible que tot l’equip jugui la mateixa sèrie. La Federació obrirà les inscripcions un mes abans a la celebració de cada una de les sèries.

5.1. Preu.
El cost de l’equip es de 140€ per sèrie, parelles 70€ i jugadors individuals 30€
   
6. ABSÈNCIES

Si un jugador/a no es presenta a una de les sèries de classificació, sense haver justificat amb anterioritat i per escrit a la Federació l’absència, es considerarà no presentat/ada a efectes disciplinaris i l’equip quedarà desqualificat per a la prova de clubs, la resta de l’equip podrà seguir jugant les seves sèries per a la classificació individual. El jugador jugador/a no presentat haurà d’abonar les despeses d’inscripció.

La retirada d’un jugador/a en qualsevol fase de la competició, sense justificació degudament acreditada per escrit a la Federació, es considerarà infracció disciplinaria.

En ambdós casos s’iniciarà el corresponent expedient disciplinari.
   
7. CALENDARI DE JOC

1a Sèrie del 14 al 22 de gener
2a Sèrie del 18 al 26 de febrer
3a Sèrie de l’1 al 9 d’abril
Final masculina – 14 de maig
Final femenina – 21 de maig
Baix Bowling
Baix Bowling
Bowling Pedralbes
Baix Bowling
Baix Bowling
   
8. COPA GENERALITAT

A la Copa Generalitat hi participaran, el millor equip de cada club d’acord amb la classificació dels Campionats de Catalunya fins a 8 equips. La Federació publicarà la llista d’equips classificats i la llista d’equips reserva, en cas de renúncia d’algun equips, s’aniran incorporant, atès que a la competició sempre hi ha d’haver 8 equips.

8.1. Sistema de joc.
Els 8 equips s’enfrontaran en un Petersen (tots contra tots, 7 partides), els equips obtindran en cada enfrontament una bonificació de 20 punts per partit guanyat, 10 per partit empatat i 0 per partit perdut, els 3 millors resultats en cada un dels enfrontaments, independentment de si han perdut o guanyat, obtindran 3,2 i 1 punts addicional a la puntuació.

8.2. Empats.
Els empats es resoldran de la següent manera, a) l’equip que hagi obtingut més punts en l’enfrontament directe, b) suma de pals totals.

8.3. Jugadors reserves.
Els clubs podran efectuar un canvi en la formació de l’equip classificat, sempre que ho sol·licitin per escrit en el moment de formalitzar la inscripció, el jugador suplent ha d’haver participat en els Campionats de Catalunya, així mateix es permetrà un jugador reserva per equip, aquest també haurà d’haver participat en els campionats de Catalunya. El jugador reserva podrà entrar en qualsevol enfrontament.
   
9. INSCRIPCIONS

Els clubs hauran de formalitzar la inscripció del seu equip en el full normalitzat que s’adjunta a la convocatòria fent constar els noms, cognoms i número de llicència dels components de l’equip i si s’escau del suplent i reserva.

Les inscripcions s’ha de trametre per correu electrònic gerencia.fcbb@fcbb.cat o bé personalment a la seu de la federació abans del termini que estableixi la convocatòria, en el full d’inscripció normalitzat que facilitarà la federació.

Atès que es cobreixen les baixes caldrà que els equips suplents manifestin el seu interès o no, a participar en cas de renúncia dels equips titulars

8.1. Preu.

Cada equip abonarà 80 € en el moment de formalitzar la inscripció, al compte de la Federació 2100 0900 91 0209691981 fent-hi constar el nom del club i concepte.
   
10. NORMATIVA APLICABLE

És imprescindible l’ús de l’equip de club, no està permès en el decurs de tota la competició, el tabac ni les begudes alcohòliques així com jugar sota els seus efectes, tampoc és permeten les cigarretes electròniques.

En tot allò no previst en aquest reglament s’aplicarà, la normativa de la WTBA, i en el seu defecte, i per aquest ordre, els reglaments de la federació referits al bowling i la resta de normativa general aplicable a les competicions organitzades per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.

Tota la informació la trobareu al web de la federació www.fcbb.cat
   
   

Disseny optimitzat per 800x600

© Federació Catalana de Bitlles i Bowling
Tots els drets reservats
Prohibida la reproducció total o parcial
Avís legal i Política de protecció de dades