HOME

     
    
 
 
REGLAMENT I BASES DE LA COMPETICIÓ DE LA 24a EDICIÓ

CAMPIONATS NACIONALS DE CATALUNYA DE BOWLING TENPIN


1.- Participació

Hi poden participar tots els jugadors i jugadores de clubs afiliats a la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, amb la llicència corresponent a la temporada vigent un cop formalitzada la inscripció.


2.- Format de la competició

Equips de quatre jugadors, masculins, femenins i/o mixtes. Els equips han d’estar formats per jugadors i jugadores del mateix club. S’admeten equips incomplets i jugadors individuals.


3.- Sistema de joc

El sistema de joc és per equips de quatre que s’han de definir en el moment de formalitzar la inscripció. La competició és absoluta pel què les jugadores femenines se’ls sumaran 8 pals per partida. Cada club pot inscriure un nombre d’equips il·limitat.

La competició es desenvolupa en tres sèries i un màster individual que es jugaran en el decurs de la temporada, els equips estaran formats per dues parelles, la formació de les parelles també s’ha d’especificar en el moment de la inscripció. La categoria de la parella la determinarà el/la component de categoria superior.

En cada una de les sèries es jugaran 6 partides, canviant a cada partida, enguany i com a mesura preventiva covid, els canvis seran de dues pistes tots a la dreta, per tal d’evitar moviment i mantenir el mateix grup d’esportistes a cada partida. Hi haurà sorteig de pistes a l’inici de cada sèrie.

3.1.- Jugadors reserva
S’admetran jugadors reserva en cas de lesió o causa justificada, els resultats del jugador suplent seran vàlids per a totes les proves. La parella que aculli un suplent mantindrà la categoria inicial.

3.2 Empats
Els empats en qualsevol de les proves es resoldrà de la següent manera: es classificarà el jugador/a amb la millor puntuació en la darrera partida, si persisteix l’empat, es classificarà el jugador/a amb la millor puntuació en la penúltima partida i així successivament.

3.3.- Màster
Es classificaran per disputar el màster els 8 millors jugadors de les categories, primera, segona i tercera masculina i les 4 millors jugadores de les categories primera i segona.

3.4.- Sistema de joc
Els classificats i les classificades, jugaran una sèrie de 6 partides partint de cero, els 3 millors disputaran una defensa de posició que decidirà el campió i campiona del màster.


4.- Trofeus

Medalles d’or, argent i bronze per als tres primers classificats de cada una de les categories a la suma de les 18 partides. Medalles d’or, argent i bronze pels tres millors classificats en categoria juvenil (sub18) masculins i femenins, a la suma de les 12 partides.

Medalla d’or, argent i bronze per a les tres millors parelles de cada una de les categories a la suma de les 36 partides.

Medalla d’or, argent i bronze per als tres millors equips classificats absoluts a la suma de les 72 partides.

Medalla d’or, argent i bronze als tres millors del màster masculí i femení.


5.- Inscripcions

Totes les inscripcions es trametran a través dels clubs al correu electrònic gerencia.fcbb@fcbb.cat o bé a la seu de la Federació, abans de la data límit indicada per a cada una de les sèries, per això caldrà formalitzar el full d’inscripció que la Federació facilitarà i que estarà disponible al web des del dia de la publicació de la convocatòria.

Els clubs hauran de comunicar a la federació, els dies de joc per a cada un dels seus equips i sèries en el full d’inscripció reglamentari, no és imprescindible que tot l’equip jugui la mateixa sèrie, evidentment les parelles si que ho han de fer. La Federació obrirà les inscripcions un mes abans a la celebració de cada una de les sèries.

5.1.- Preu
El cost de l’equip es de 160€ per sèrie, parelles 80€ i jugadors individuals 40€


6.- Absències

Si un jugador/a no es presenta a una de les sèries de classificació, sense haver justificat amb anterioritat i per escrit a la Federació l’absència, es considerarà no presentat/ada a efectes disciplinaris i l’equip quedarà desqualificat per a la prova de clubs, la resta de l’equip podrà seguir jugant les seves sèries per a la classificació individual. El jugador jugador/a no presentat haurà d’abonar les despeses d’inscripció.

La retirada d’un jugador/a en qualsevol fase de la competició, sense justificació degudament acreditada per escrit a la Federació, es considerarà infracció disciplinaria.

En ambdós casos s’iniciarà el corresponent expedient disciplinari.


7.- Normativa aplicable

És imprescindible l’ús de l’equip de club (tot l’equip ha de dur la mateixa indumentària), no està permès en el decurs de tota la competició, el tabac ni les begudes alcohòliques així com jugar sota els seus efectes, tampoc és permeten les cigarretes electròniques.

En tot allò no previst en aquest reglament s’aplicarà, la normativa de la WB, i en el seu defecte, i per aquest ordre, els reglaments de la federació referits al bowling i la resta de normativa general aplicable a les competicions organitzades per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.

Tota la informació la trobareu al web de la federació www.fcbb.cat .


Barcelona, març de 2021
 
 
   
   

Disseny optimitzat per 800x600

© Federació Catalana de Bitlles i Bowling
Tots els drets reservats
Prohibida la reproducció total o parcial
Avís legal i Política de protecció de dades