HOME

     
   
 
 
   
REGLAMENT COPA GENERALITAT


1. Participació

Poden participar a la Copa Generalitat de Bowling tenpin, tots els clubs afiliats a la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, un cop formalitzada la inscripció corresponent.

1.1. Llicències.

Tots/es les participants han de tenir la llicència de la FCBB corresponent a la temporada vigent.


1.2. Reglamentació.

S’hi aplica la reglamentació vigent de la FCBB i de la IBF International Bowling Federation.


1.3. Equips de quatre jugadors, masculins, femenins i/o mixtes. Els equips han d’estar formats per jugadors i jugadores del mateix club. Les dones jugaran scratch (sense els 8 pals) com els homes.


1.4. Cada equip podrà disposar de dos jugadors/es reserva per eliminatòria.


2. Sistema de joc

La competició mantindrà el format de copa, és a dir per eliminatòries.

2.1. A cada eliminatòria es jugaran 4 partides individuals (tots contra tots)


2.2. La disposició dels jugadors serà de 2 per pista, amb canvi de pista a cada partida.


2.3. A cada eliminatòria hi haurà 38 punts en joc, repartits de la manera següent:

2 punts per partida guanyada, 1 en cas d’empat
6 punts a suma de tots els pals, 3 en cas d’empat


2.4.La suma de punts totals determinarà l’equip que passa a la següent eliminatòria.


2.5.Resolució d’empats en qualsevol fase de la competició.

a) Suma de les puntuacions finals dels enfrontaments entre els equips implicats.
b) Suma de pals de tots els enfrontaments jugats.


3. Alineacions

A l’inici de cada eliminatòria, els clubs poden alinear les/els jugadores i reserves que considerin més oportuns.

3.1. Control de llicències.

Abans de cada eliminatòria els equips enviaran les seves alineacions a la federació per tal que aquesta verifiqui que les/els jugadores/ors alineades estan en possessió de la llicència, tot i així el delegat o delegada de la FCBB de la jornada, podrà demanar que es presentin les llicències o en el seu defecte la llista de llicències sol·licitades pel club a la FCBB, aquest llistats estan disponibles a l’aplicació de llicències sempre que s’hagi fet el tràmit. Els equips podran presentar aquesta llista en paper o bé entrant a l’aplicació des d’un dispositiu mòbil.

3.2. Limitació en l’alineació.

Els equips participants podran disposar de tots els seus esportistes amb la única limitació de sis per eliminatòria. Els clubs amb més d’un equip no podran intercanviar els jugadors d’un a l’altre, un cop hagi començat la competició.

3.3. Reserves.

Tal i com es descriu en el punt 3 s’admeten dos reserves per eliminatòria, que podran entrar en joc al inici de cada una de les partides.

3.4. Jugadora/or lesionada/at.

Si una jugadora o jugador es lesiona en el decurs d’una partida, aquests podrà ser substituïda per un reserva per tal de completar-la.

Aquest fet ha de constar a l’acta de la competició i posteriorment s’hi ha d’adjuntar l’informe mèdic de l’asseguradora.

El resultat d’una partida incompleta només puntua per a l’equip, no compta per a la mitjana de la jugadora o jugadors lesionat ni de la jugadora o jugador reserva.

3.5. Equip no presentat.

a) Si un equip no es presenta a l’eliminatòria i no avisa amb un mínim de 48 hores d’antelació, queda exclòs directament de la competició.

b) L’ equip rival passa l’eliminatòria i jugarà les seves partides a les pistes corresponents.

c) L’equip no presentat ha de pagar les despeses corresponents a la Federació i, en qualsevol cas, aquest fet serà causa d’expedient disciplinari.

3.6. Equip incomplet.

a) Es considera equip incomplert quan no es presentin un minin de 3 jugadors/es.

b) L’equip incomplert disputarà les seves partides amb normalitat.

c) L’equip incomplert pagarà les despeses de competició integres de l’equip.


4. Ordre de pistes

La Federació Catalana de Bitlles i Bowling es la responsable de comunicar l’ordre de pistes i enfrontaments, que establirà segons els característiques de cada instal·lació.


5. Delegal/da de la Federació

Amb la finalitat de regular el joc i fer complir la normativa vigent, totes les eliminatòries estaran dirigits per un delegat/da designats per la Federació, que comptarà dels anotadors/es auxiliars necessaris.

5.1. Funcions del delegat/da

Són funcions del delegat/da

a) Recollir les llicències o llista d’emissió de llicències, tant dels jugadors/es titulars com dels reserves. En cas de dubte cal anotar el número de DNI.

b) Verificar els números de llicència de les actes de joc i el nom i cognoms de cada jugador/a

c) Anotar a l’acta de joc els resultats de les partides i puntuacions obtingudes.

d) Fer que els capitans/es dels equips revisin l’acta i la signin.

e) Signar l’acta de joc.

f) Omplir l’acta de competició que facilita la federació i fer-hi constar les incidències i signar-la.

g) Fer arribar les actes originals a la seu de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, Rambla Guipúscoa, 23-25, 5è B, de Barcelona, com a màxim el dilluns següent a la celebració de les eliminatòries.


6. Incidències

Les persones participants han de respectar les decisions del delegat/da.

Qualsevol incidència o reclamació ha de constar per escrit. Cal adjuntar el document a l’acta de competició. La resolució queda a mans del jutge/essa únic de la competició de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.


7. Descansos

No es permet cap descans no previst, llevat que el delegat/da ho decideixi per una causa justificada.

En el decurs de la competició, no està permès fumar (tabac o cigarretes electròniques) ni prendre begudes alcohòliques. Aquesta prohibició afecta totes les persones implicades en la competició, tan si són jugadors/es titulars, reserves, anotadors/es o delegats.

En el decurs de la competició, es permet menjar (fruita, galetes, xocolata, fruits secs i entrepans) i beure begudes no alcohòliques.


8. Trofeus

Copa a l’equip campió atorgada per la Generalitat, la FCBB lliurarà medalles d’or, argent i bronze als equips campió, subcampió, i tercer classificat.


9. Disposició final

La Federació Catalana de Bitlles i Bowling, resoldrà qualsevol eventualitat no prevista en aquest reglament ni a la resta de normativa vigent.
Disseny optimitzat per 800x600

© Federació Catalana de Bitlles i Bowling
Tots els drets reservats
Prohibida la reproducció total o parcial
Avís legal i Política de protecció de dades