HOME

     
  
 
 
   
  BASES COMPETICIÓ - LLIGA CATALANA DE BOWLING 2023-2024

La competició es regeix de conformitat amb aquestes Bases de Competició i per allò que disposa el Reglament General de Lliga Catalana, aprovat en Assemblea de 20 de juny de 2016 i aplicades les modificacions aprovades en Assemblea de 14 de juny de 2018 i de 16 de setembre de 2019.

1. Inscripcions

1.1. Per prendre part en la competició, tots els clubs interessats hi han d’inscriure prèviament els seus equips. Per això, cal formalitzar el full d’inscripció i fer-lo arribar a la seu de la FCBB o al correu electrònic gerencia.fcbb@fcbb.cat. Cal adjuntar el comprovant d’ingrés de 100 € per equip en concepte de drets d’inscripció.


2. Divisions i grups

6 equips de divisió d’honor
6 equips de primera divisió
12 equips de segona divisió
6 equips de tercera divisió

2.1. Els equips inscrits a segona divisió es reparteixen en dos grups A i B, d’acord amb la petició formulada en el moment de la inscripció, amb un màxim de 6 equips per grup.

2.3. Els equips del grup A juguen en dissabte, els equips del grup B juguen en diumenge.

2.4. Els equips de divisió d’honor i primera , juguen en diumenge.

2.5. La Tercera divisió aquesta temporada està formada per un grup de 6 equips, atenent a la majoria de les peticions el dia de joc serà en diumenge.


3. Calendari

3.1. El campionat es desenvolupa segons el calendari aprovat per la FCBB.

3.2. Les jornades són per concentració d’equips, en la instal·lació de joc establerta en el calendari per la federació.

3.3. Totes les jornades començaran a les 09.00 h. del matí. Qualsevol canvi d’horari serà comunicat amb suficient antelació.

3.4. El cost de cada concentració per a totes les divisions, és de 160€ per equip.

3.5. Qualsevol canvi en el calendari es comunicarà amb prou antelació per correu electrònic i al web, a l’apartat de Comunicacions de la Lliga Catalana.

3.6. La Federació Catalana de Bitlles i Bowling es la responsable de comunicar l’ordre de pistes i enfrontaments, que establirà segons les característiques de cada instal·lació. Així mateix l’ordre de pistes s’establirà per sorteig a cada concentració, aquest sorteig es farà a la federació i aquesta ho comunicarà en el moment de cada una de les convocatòries.


4. Equips

4.1. En totes les divisions, els equips estan formats per 4 jugadors/es titulars i un màxim de 2 jugadors/es reserva.

4.2. És obligatori l’ús de l’uniforme complet del club, polo i pantalons del mateix color, en els equips mixtes les dones podran dur faldilla, pantalons curts o llargs. En cap cas es permet l’ús de pantalons o faldilla texans, tampoc està permès als homes l’ús de pantalons curts.

4.3. Les alineacions dels equips s’han de fer arribar per escrit a l’adreça electrònica gerencia.fcbb@fcbb.cat. El termini màxim per fer-les arribar és el dimarts abans de la concentració.

4.4. La federació informarà de cada concentració a través del correu electrònic i al web, a l’apartat Convocatòries Lliga Catalana.


5. Sistema de joc

5.1. Tots els equips de les totes les divisions, jugaran cinc voltes, tots contra tots, en una instal·lació, més una jornada de finals. La divisió d’honor no disputarà cap final.

5.2. A cada jornada es disputaran 5 enfrontaments (10 partides per jugador), la jornada transcorrerà sense descansos, els equips podran fer els canvis que creguin oportuns, sempre en compliment de l’article 2.1. del Reglament General de Lliga Catalana.


6. Ascensos i descensos

6.1. Divisió d’honor – descensos

Els equips classificats en 5a i 6a posició descendiran a primera divisió.

Formaran la divisió d’honor de la següent temporada, els 4 millors equips classificats i els dos equips ascendits de la primera divisió.

6.2. Primera divisió – ascensos i descensos

Els dos equips millor classificats a punts un cop acabades les 5 concentracions pujaran a la divisió d’honor. Els equips classificats en 5a i 6a posició descendiran a segona divisió. L’equip classificat en 3r lloc mantindrà la categoria i l’equip classificat en la 4a posició, disputarà la final de permanència.

Formaran la primera divisió de la següent temporada: l’equip 3r classificat, els dos equips descendits de la divisió d’honor els equips campions dels grups A i B de la segona divisió i l’equip campió de la final de permanència -ascens.

6.3. Segona divisió – ascensos i descensos

L’equip campió de cada grup (A i B) pujaran a la primera divisió, els equips classificats en la 6a posició de cada grup (A i B) descendiran a la tercera divisió. Els equips classificats en 2a i 3a posició de cada grup (A i B) disputaran la final d’ascens a primera divisió.

Formaran la segona divisió la següent temporada: els equips classificats en la 4a I 5a posició de cada grup (A i B), els equips 1r i 2n classificat de tercera divisió i els equips classificats en 5a i 6a posició de primera divisió, i els equips classificats del 2n al 5è de la final d’ascens permanència de primera divisió.

6.4. Tercera divisió – ascensos

L’equip campió i subcampió pujaran a la segona divisió. Formaran la tercera divisió per la següent temporada: la resta d’equips justament amb els dos equips descendents de la segona divisió.


7. Incompatibilitats

A més de les descrites en els punt, 5.4 del reglament general de la Lliga Catalana, pel que fa als ascensos, la plaça baixarà fins el 4rt classificat, de persistir la incompatibilitat, l’equip classificat en la 5a posició de la divisió superior recuperaria la categoria i així successivament.Barcelona, juliol 2023
   

Disseny optimitzat per 800x600

© Federació Catalana de Bitlles i Bowling
Tots els drets reservats
Prohibida la reproducció total o parcial
Avís legal i Política de protecció de dades