HOME

     
  
 
 
BASES COMPETICIÓ - LLIGA CATALANA DE BOWLING 2018-2019
   
  La competició es regeix de conformitat amb aquestes Bases de Competició i per allò que disposa el Reglament General de Lliga Catalana, aprovat en Assemblea de 20 de juny de 2016 i aplicades les modificacions aprovades en Assemblea de 14 de juny de 2018


1. Inscripcions

1.1. Per prendre part en la competició, tots els clubs interessats hi han d’inscriure prèviament els seus equips. Per això, cal formalitzar el full d’inscripció i fer-lo arribar a la seu de la FCBB o al correu electrònic gerencia.fcbb@fcbb.cat .Cal adjuntar el comprovant d’ingrés de 100 € per equip masculí en concepte de drets d’inscripció.


2. Divisions i grups

6 equips de divisió d’honor
6 equips de primera divisió masculina
12 equips de segona divisió masculina
9 equips de tercera divisió masculina

2.1. Els equips inscrits en les divisions segona i tercera masculines es reparteixen en dos grups A i B, d’acord amb la petició formulada en el moment de la inscripció, amb un màxim de 6 equips per grup. Aquesta temporada els grups de la tercera divisió és de 4 equips el grup A i 5 equips el grup B

2.3. Els equips del grup A juguen en dissabte, els equips del grup B juguen en diumenge.

2.4. Els equips de divisió d’honor i primera , juguen en diumenge.


3. Calendari

3.1. El campionat es desenvolupa segons el calendari aprovat per la FCBB.

3.2. Les jornades són per concentració d’equips, en la instal·lació de joc establerta en el calendari per la federació.

3.3. Totes les jornades començaran a les 10.00 h. del matí.

3.4. El cost de cada concentració per a totes les divisions masculines, és de 112 € per equip, excepte per al grup A de la tercera divisió, que el preu de les concentracions serà de 84€ per equip.

3.5. Qualsevol canvi en el calendari es comunicarà amb prou antelació per correu electrònic i al web, a l’apartat de Comunicacions de la Lliga Catalana.


4. Equips

4.1. En totes les divisions masculines, els equips estan formats per 4 jugadors/es titulars i un màxim de 2 jugadors/es reserva.

4.2. És obligatori l’ús de l’uniforme complet del club, polo i pantalons del mateix color. En cap cas es permet l’ús de pantalons texans, tampoc està permès l’ús de pantalons curts.

4.3. Les alineacions dels equips s’han de fer arribar per escrit a l’adreça electrònica gerencia.fcbb@fcbb.cat . El termini màxim per fer-les arribar és el dimarts abans de la concentració.

4.4. La federació informarà de cada concentració a través del correu electrònic i al web, a l’apartat Convocatòries Lliga Catalana.


5. Sistema de joc

5.1. Els equips de divisió d’honor,1a, 2a i 3a B masculina, juguen quatre voltes, tots contra tots, en una instal·lació en cinc concentracions, més una jornada de finals. La divisió d’honor no disputarà cap final.

5.2. El grup A de la tercera divisió jugarà 5 voltes en jornades completes de tots contra tots (6 partides), aquest grup no jugarà contra cap equip absent, els del grup B hauran de jugar un partit contra un equip absent i el format serà con el de la resta de divisions.


6. Ascensos i descensos

6.1. Divisió d’honor – descensos

Els equips classificats en 5a i 6a posició descendiran a primera divisió. Formaran la divisió d’honor de la següent temporada, els 4 millors equips classificats i els dos equips ascendits de la primera divisió.

6.2. Primera divisió – ascensos i descensos

Els dos equips millor classificats a punts un cop acabades les 5 concentracions pujaran a la divisió d’honor. Els dos equips classificats en 5a i 6a posició descendiran a segona divisió. L’equip classificat en 3r lloc mantindrà la categoria i l’equip classificat en la 4a posició, disputarà la final de permanència.

Formaran la primera divisió de la següent temporada: l’equip 3r classificat, els dos equips descendits de la divisió d’honor els equips campions dels grups A i B de la segona divisió i l’equip campió de la final de permanència -ascens.

6.3. Segona divisió – ascensos i descensos

L’equip campió de cada grup (A i B) pujaran a la primera divisió, els equips classificats en la 6a posició de cada grup (A i B) descendiran a la tercera divisió. Els equips classificats en 2a i 3a posició de cada grup (A i B) disputaran la final d’ascens a primera divisió. Els equips classificats en la 5a posició de cada un dels grups (A i B) disputaran la final de permanència.

Formaran la segona divisió la següent temporada: els equips classificats en la 4a posició de cada grup (A i B), els dos equips campions de tercera divisió de cada grup (A i B), els equips classificats en 5a i 6a posició de primera divisió, els equips classificats del 2a al 5è de la final d’ascens permanència de primera divisió, i els equips campió i 2n classificat de la final d’ascens/permanència a segona divisió

6.4. Tercera divisió – ascensos

L’equip campió de cada grup (A i B) pujaran a la segona divisió, els equips classificats en 2a i 3a posició disputaran la final d’ascens a segona divisió. Formaran la tercera divisió per la següent temporada: la resta d’equips justament amb els dos equips descendents de la segona divisió i els 4 equips classificats en 3a,4a,5a i 6a posició de la final d’ascens/permanència a segona.


7. Incompatibilitats

A més de les descrites en els punt, 5.4 del reglament general de la Lliga Catalana, pel que fa als ascensos, la plaça baixarà fins el 4rt classificat, de persistir la incompatibilitat, l’equip classificat en la 5a posició de la divisió superior recuperaria la categoria i així successivament.Barcelona, setembre 2018
   

Disseny optimitzat per 800x600

© Federació Catalana de Bitlles i Bowling
Tots els drets reservats
Prohibida la reproducció total o parcial
Avís legal i Política de protecció de dades