HOME

     
   
 
 
A/ Clubs de Bowling
Assumpte: Convocatòria XXVII Lliga Catalana de Bowling

Els informem de la celebració de la XXVII Lliga Catalana de Bowling


1. - Participació

Podran participar tots els clubs afiliats a la Federació Catalana de Bitlles i Bowling que estiguin al corrent de les seves obligacions.


2. - Llicències

Tots els jugadors i jugadores han d’estar en possessió de la llicència de la FCBB corresponent a la temporada 2016-2017.


3. - Formació de les divisions

D’acord amb els resultats obtinguts pels equips a la XXVI Lliga Catalana i resoltes les incompatibilitats, la formació de les divisions és la següent:

Divisió femenina
 
LES CORTS
SEVEN-3
BARCELONA
VALLÈS
FLECHA-1
XTREME

1a Divisió masculina
 
DIAGONAL
SWEETRADE A
CAT FIGUERES A
JOVENTUT AL-VICI A
DIAMOND A
COMARCAL
SEVEN-3 A
NÀSTIC
BARCELONA
TERRASSA A (asc)
LES GAVARRES (mant)
GRANOLLERS (asc)
2a Divisió masculina
 
CATS (des)
EMPURIABRAVA
NOU
FLECHA-1
CAT FIGUERES B
XTREME (asc)
MEDITERRÀNIA A (asc)
SEVEN-3 B
JOVENTUT AL-VICI B
SWEETRADE B
DIAMOND B (mant)
BLACK BOWL (des)
3a Divisió masculina
 
PENDEDÈS
GIRONA (des)
TERRASSA B
SEEKER’S (des)
ST. ANDREU
FULL STRIKES
STAR
MEDITERRÀNIA B
JOVENTUT AL-VICI C
SWEETRADE C

4. - Sistema de joc

El sistema de joc per a totes les divisions serà per concentracions. Es disputaran tres voltes i finals per ascensos i descensos a dobles volta en les divisions masculines, la divisió femenina disputarà 3 voltes en tres concentracions no hi ha final. En el cas de formar novament la quarta divisió el nombre de concentracions dependrà del nombre d’equips inscrits, i es determinarà un cop s’hagi tancat la inscripció.


5. - Inscripció dels equips

Per prendre-hi part, tots els clubs han de formalitzar el full d’inscripció corresponent i fer-lo arribar abans del 6 de setembre de 2016 a la seu de la federació o al correu electrònic gerencia.fcbb@fcbb.cat.

Si un equip no desitja ocupar places de possibles vacants, ho haurà de fer constar a les observacions del full d’inscripció, doncs les baixes seran cobertes automàticament per la FCBB. Si algun equip per motius laborals no pot participar en dissabte ho haurà de fer constar en el full d’inscripció, sempre que les peticions puguin ser ateses la FCBB ho tindrà en compte en el moment del sorteig de grups.

D’acord amb la proposta de la Comissió de bowling aprovada en reunió d’assemblea celebrada el 30 de juny de 2015, sempre que sigui possible i d’acord amb les peticions rebudes, la formació de grups serà per proximitat poden d’aquesta manera designar instal·lacions de joc diferents per tal d’evitar llargs desplaçaments a tots els equips del grup.

El cost de la inscripció és de 100€ per equip, en totes les divisions.

El pagament corresponent s’efectuarà juntament amb la inscripció a la seu de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, o bé per transferència bancaria (fent constar nom del club i concepte) al compte de la Caixa següent: ES65 2100 0900 9102 9691981.

La llista definitiva dels equips participants en cada una de les divisions, un cop cobertes les baixes i/o renúncies, i incorporades les altes d’equips nous, serà publicada a la seu de la FCBB i a la pàgina web www.fcbb.cat.

Amb la convocatòria s’acompanya les bases de competició aprovades en assemblea general celebrada el 21 de juny de 2016, aquestes bases de competició poden sofrir algun canvi en funció de les inscripcions rebudes en qualsevol cas aquestes seran revisades i publicades novament un cop tancat el termini d’inscripcions.

Pel que fa al reglament general es modifiquen els punts 5.2 i 5.3
 
Cordialment,
   
 
  Roser Romero
Gerent
Federació Catalana de Bitlles i Bowling
   
  Barcelona, 7 de juliol de 2016
   

Disseny optimitzat per 800x600

© Federació Catalana de Bitlles i Bowling
Tots els drets reservats
Prohibida la reproducció total o parcial
Avís legal i Política de protecció de dades