HOME

     
   
 
 
Participants

Poden participar en la Lliga Catalana de Bowling Tenpin els clubs afiliats a la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, un cop formalitzada la inscripció corresponent.


1.1. Llicències

Tots els jugadors i jugadores han de tenir la llicència de la FCBB corresponent a la temporada vigent.


1.2. Reglamentació

S’hi aplica la reglamentació vigent de la World Tenpin Bowling Association (WTBA).


1.3. Divisions

Primera divisió femenina: 6 equips
Segona divisió femenina: 6 equips
Primera divisió masculina: 12 equips
Segona divisió masculina: 12 equips
Tercera divisió masculina: 12 equips
Quarta divisió masculina: 12 equips

El nombre d’equips que formen les divisions pot dependre del nombre de les inscripcions.

Els equips de totes les divisions, juguen tres voltes, tots contra tots, en una instal·lació.

Les divisions masculines són de dos grups d’un màxim de sis equips. En acabar les tres voltes, en les divisions formades per més d’un grup es disputa una final.

a) Primera divisió masculina: els tres primers equips classificats del grup A s’enfronten als tres equips més ben classificats del grup B per disputar-se el títol. Els tres darrers classificats del grup A i els tres darrers classificats del grup B s’enfronten per conservar la plaça en aquesta categoria.

b) Segona divisió masculina: els tres primers equips classificats del grup A s’enfronten als tres equips més ben classificats del grup B per disputar-se les places d’ascens. Els tres darrers classificats del grup A i els tres darrers classificats del grup B s’enfronten per conservar la plaça.

c) Tercera divisió masculina: els tres primers equips classificats del grup A s’enfronten als tres equips més ben classificats del grup B per disputar-se les places d’ascens. Els tres darrers classificats del grup A i els tres darrers classificats del grup B s’enfronten per conservar la plaça.

d) Quarta divisió masculina: els tres primers equips classificats del grup A s’enfronten als tres equips més ben classificats del grup B per disputar-se les places d’ascens.

En totes les divisions els equips estan formats per quatre jugadors/es.2. Instal·lacions

La Federació Catalana de Bitlles i Bowling determina les instal·lacions de joc.3. Sistema de joc

Es juga per concentracions tots contra tots. En un partit entre dos equips es desenvolupen dues partides en què simultàniament hi ha enfrontaments individuals i per parelles.


3.1. Enfrontaments

Cada equip forma dues parelles que s’enfronten a les dues parelles de l’equip contrari. El primer jugador/a d’un equip disputa les partides individuals contra el primer jugador/a de l’altre equip, i el segon jugador/a contra el segon jugador/a. L’ordre dels jugadors/es de cada parella no es pot variar a la segona partida.4. Puntuació

En total es juguen 10 punts a cada enfrontament:

a) 4 punts en enfrontaments ndividuals.
b) 4 punts en enfrontaments per parelles.
c) 2 punts al total de pals.


4.1. Punts individual

En cada enfrontament individual, l’equip que guanya més partides obté dos punts. En cas d’empat cada equip obté un punt.


4.2. punts per parelles

En cada enfrontament per parelles, l’equip que guanya les dues partides, o bé en guanya un i empata l’altre obté dos punts. En cas d’empat cada equip obté un punt.


4.3. Punts per pals

En cada enfrontament, l’equip que obté un nombre més alt de pals en la suma de les dues partides dels quatre jugadors/es, guanya dos punts addicionals. En cas d’empat cada equip obté un punt.5. Classificacions finals

Les classificacions s'estableixen d'acord amb la puntuació final de cada enfrontament.


5.1. Empats a la classificació final

En cas d'empat, per determinar la classificació final s'apliquen els criteris següents i per aquest ordre.

a) Suma de les puntuacions finals dels enfrontaments entre els equips implicats.

b) Suma de pals de totes els enfrontaments jugats.


5.2. Descensos de divisió

Els tres equips que s’han classificat en darrer lloc a la final de permanència de la primera divisió masculina baixen a la segona divisió.

Els tres equips que s’han classificat en darrer lloc a la final de permanència de la segona divisió masculina baixen a la tercera divisió.

Els tres equips que s’han classificat en darrer lloc a la final d’ascens de la tercera divisió masculina mantenen la categoria juntament amb la resta d’equips no classificats i les possibles noves incorporacions.


5.3. Ascensos de divisions

Els sis equips que disputin el títol pujaran a la divisió d’honor.

Els tres equips que s’han classificat en primer lloc a la final d’ascens de la segona divisió masculina pugen a la primera divisió.

Els tres equips que s’han classificat en primer lloc a la final d’ascens de la tercera divisió masculina pugen a la segona divisió.


5.4. Incompatibilitats

Cada club només pot tenir un equip en la primera i la segona divisions masculina i femenina.

Cap equip pot pujar de divisió si el club al qual pertany té un equip en la divisió superior.6. Alineacions

A l’inici de cada enfrontament, els clubs poden alinear els jugadors/es i reserves que considerin més oportuns, sempre que es respectin les limitacions descrites a l’apartat 6.2 d’aquest reglament. Aquesta alineació es pot mantenir durant tota la concentració o bé es pot modificar a l’inici de cada enfrontament.


6.1. Control de llicències

Abans d'iniciar cada enfrontament, els delegats/des dels equips han de presentar les llicències dels jugadors/es i reserves o la llista que ha emès la Federació al delegat/da de la FCBB.

Si el delegat/da de l’equip no té cap dels dos documents anteriors ha de presentar la sol·licitud de la llicència amb el segell de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.


6.2. Limitació en l’alineació

El jugador/a que ha participat en un equip no pot fer-ho en un altre. Per participar s’entén que ha jugat.

Aquest article s'aplica en el cas que un club tingui més d'un equip participant en la Lliga Catalana de Bowling Tenpin (en qualsevol de les divisions).


6.3. Jugadors/es reserves

S’admeten dos jugadors/es reserves per a cada concentració, que poden entrar en joc a l’inici de la segona partida en el lloc del jugador/a substituït. Només es permet un canvi per parella.


6.4. Jugador lesionat

Si un jugador/a es lesiona greument en el decurs d'una partida, un reserva el/la pot substituir per tal de completar-la.

Aquest fet ha de constar a l'acta de la competició i posteriorment s’hi ha d’adjuntar l’informe mèdic de la mutualitat asseguradora.

El resultat d’una partida incompleta només puntua per a l’equip, no compta per a la mitjana del jugador/a lesionat ni del jugador/a reserva.


6.5. Equip no presentat

a) Un equip es considera no presentat quan no té un mínim de tres jugadors/es per començar l’enfrontament.

b) Si un equip no es presenta a la primera concentració de la Lliga i no avisa amb un mínim de 48 hores d’antelació, queda exclòs directament de la competició.

c) Si un equip no es presenta en les altres concentracions i no avisa amb un mínim de 48 hores d’antelació, se li resta de la seva puntuació un punt per enfrontament. Els equips rivals juguen les seves partides a les pistes corresponents.

d) L'equip no presentat ha de pagar les despeses corresponents a la Federació i, en qualsevol cas, aquest fet serà causa d’expedient disciplinari.


6.6. Equip incomplet

a) En les partides individuals, el jugador/a no presentat no aporta cap punt. El jugador/a que s'hi ha d'enfrontar guanya.

b) En les partides per parelles només pot jugar una parella de l'equip incomplet. La parella que juga sola obté els punts directament. El tercer jugador/a de l’equip incomplet ha de jugar l’enfrontament individual contra el primer jugador/a de la parella contrària.7. Ordre de pistes

La Federació Catalana de Bitlles i Bowling és la responsable de comunicar l'ordre de pistes i enfrontaments, que establirà segons les característiques de cada instal·lació.8. Delegat/da de la federació

Amb la finalitat de regular el joc i fer complir la normativa vigent, tots els enfrontaments estan dirigits per un delegat/da designat per la Federació, que disposa dels anotadors/es auxiliars necessaris.


8.1. Funcions el delegat/da

Són funcions del delegat/da:

a) Recollir les llicències, la llista emesa per la FCBB o la sol·licitud del club amb el segell de la FCBB, tant dels jugadors/es titulars com dels reserves. En cas de dubte cal anotar el número del DNI.

b) Verificar els números de llicència de les actes de joc i el nom i cognoms de cada jugador/a.

c) Anotar a l’acta de joc els resultats de les partides i les puntuacions obtingudes.

d) Fer que els capitans/es dels equips signin l’acta.

e) Signar l’acta.

f) Anotar les incidències.

g) Fer arribar les actes originals a la seu de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, rambla de Guipúscoa, 23-25, 1r E, de Barcelona, com a màxim el dimarts següent a la celebració dels enfrontaments.9. Incidències

Les persones participants han de respectar les decisions del delegat/da.

Qualsevol incidència o reclamació ha de constar per escrit. Cal adjuntar el document a l’acta de competició. La resolució queda a mans del jutge/essa únic de competició de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.10. Descansos

No es permet cap descans no previst, llevat que el delegat/da ho decideixi per una causa justificada.

En cap moment no es pot fumar ni prendre begudes alcohòliques a tota la instal·lació.

Aquesta prohibició afecta totes les persones implicades en la competició, tant si són jugadors/es com reserves, anotadors/es o delegats.

Es permet menjar (fruita, galetes, xocolata, fruits secs i entrepans) i beure begudes no alcohòliques.11. Trofeus

La FCBB lliura un trofeu als equips campions, sotscampions i tercers classificats de cada divisió.12. Disposició final

La Federació Catalana de Bitlles i Bowling resoldrà qualsevol eventualitat no prevista en aquest reglament ni a la resta de normativa vigent.
   

Disseny optimitzat per 800x600

© Federació Catalana de Bitlles i Bowling
Tots els drets reservats
Prohibida la reproducció total o parcial
Avís legal i Política de protecció de dades